Download the entire Finland 100 report

Finland 100 report tells the story of the centenary celebrations and presents results of many studies about Finland 100. It also gathers the main points of the large material and estimates the preliminary impacts of the centenary year. The report has been published in PDF format.

Suomi 100 -raportti kertoo juhlavuoden tarinan, esittelee useiden aihetta koskevien tutkimusten tuloksia ja kokoaa yhteen mittavan aineiston pääkohdat sekä arvioi alustavia vaikutuksia. Raportti on julkaistu kokonaisuudessaan PDF-muodossa.

Finland 100 report in Finnish. (PDF 13.4 Mb)

Finland 100 report in Swedish (PDF, 14.2 Mb)

Finland 100 report in English (PDF, 13.7 Mb)