Juhlavuoden perintö – eväitä itsenäisyyden uudelle vuosisadalle

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodelle asetettiin kunnianhimoiset tavoitteet. Sen tuli vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta suomalaisessa yhteiskunnassa. Ulkomailla juhlavuoden toivottiin vahvistavan Suomen kansainvälistä profiilia. Juhlavuosi haluttiin toteuttaa vahvasti osallistavalla ja mukaansa tempaavalla tavalla, joka haastaisi etsimään uusia toteutustapoja.  

Suomi 100 -juhlavuodesta kasvoi lopulta kaikkia ennakko-odotuksia suurempi ja monimuotoisempi. Suomi 100:sta syntyi lyhyessä ajassa käsite, johon kiinnittyi uudenlaista ajattelua. Juhlavuoden rakentamiseen osallistuneet sadat tuhannet ihmiset kokivat mukana olon itselleen tärkeäksi kokemukseksi.  

Toimintaa kuvaavien suurten lukujen ohella tapahtui muutakin. Itsenäisyyden juhlavuosi jätti jäljen yhteiskuntaan, vaikutti asenteisiin ja uudisti perinteitä. Mielikuva Suomesta ja suomalaisista päivittyi niin Suomessa kuin maailmallakin. Suomi sai lahjoja, jotka muistuttavat satavuotisuudesta myöhemmin. Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodesta tuli enemmän kuin pelkkä juhla, siitä kasvoi historiallisesti poikkeuksellinen ilmiö.  

Miksi ilmiö syntyi? Mikä sai ihmiset osallistumaan enemmän kuin aikaisemmin? Mistä kumpusi se valtava voima, joka puhalsi koko maan liikkeelle? Millainen tunne ja jälki kaikesta jäi sydämiin? 

Juhlavuoden tavoitteiden toteutumista seurattiin tiiviisti jo matkan varrella. Vuoden 2018 alkupuolella koottiin suuri määrä aineistoa sekä tehtiin useita juhlavuoden tuloksia ja vaikutuksia mittaavia tutkimuksia ja selvityksiä.  

Lisäksi koottiin viisihenkinen asiantuntijatyöryhmä, jonka tehtävänä oli arvioida juhlavuoden yhteiskunnallista merkitystä. Työryhmä teki useita mielenkiintoisia havaintoja liittyen sosiaaliseen pääomaan, osallisuuteen, moniarvoisuuteen ja suomalaisuuden käsitteeseen.  

Itsenäisyyden juhlavuoden vaikuttavuuden ja pysyvän perinnön arviointi edellyttäisi pidemmän aikavälin tarkastelua ja lisätutkimusta tämän loppuraportin sisältämän ensivaiheen arvioinnin lisäksi. Siihen aineiston valtava laajuus tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden.