Liitteet

Suomi 100 -raportti sisältää useita täydentäviä liitteitä.

Liitteet 1–7 ovat osa PDF-muodossa julkaistua raporttia, johon voit tutustua täällä.
Liitteet 8–17 löytyvät alla.

Liite 8 Suomi 100 -valtionavustukset ohjelmahankkeille
Liite 9 Suomi 100 -alueverkoston aluetuki ohjelmahankkeille
Liite 10 Listaus kaikista Suomi 100 -verkkosivuille kuvauksen tehneistä ohjelmahankkeista
Liite 11 Ulkovaltojen huomionosoitukset Suomelle Suomi 100 -juhlavuoden aikana
Liite 12 Suomi 100 -juhlavuoden 100 hyvää Suomesta -pienyritysohjelmassa mukana olleet yritykset
Liite 13 Suomi 100 -juhlavuoden yritysyhteistyöohjelmaan osallistuneiden yritysten hankkeet ja lahjat satavuotiaalle Suomelle
Liite 14 Suomi 100 -yhteistyöyritysten juhlavuoden tuotteita
Liite 15 Valtionavustukset aluekehitys- ja hallintoviranomaisille sekä kaupungeille Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden 2017 alueellisen koordinaation ja ohjelmahankkeiden tukemiseen
Liite 16 Suomi 100 -seurantatutkimuksen (Tilastokeskus) päätulokset 2015–2018
Liite 17 Tietoa Suomi 100 -juhlavuoden raportissa mainituista tutkimuksista