Sinivalkoinen vuosi kaikissa kanavissa

Juhlavuoden kasvu Suomen kaikkien aikojen laajimmaksi ja monimuotoisimmaksi juhlavuodeksi näkyy viestinnän tunnusluvuissa. Suomi 100 -juhlavuodesta kasvoi ilmiö, joka herätti tunteita, puhutti ja sai ihmiset osallistumaan läpi vuoden kaikissa mediaympäristöissä.  Suomi 100 -viestintä oli toimivaa ja se huomioitiin juhlavuoden jälkeen kaikilla Suomen viestintäalan tärkeimmillä palkinnoilla. 

Viestinnän tuloksellisuutta arvioitiin jatkuvasti jo hankkeen aikana somessa, mediassa ja verkossa. Tuloksia hyödynnettiin viestinnän suunnittelussa ja painopisteiden tarkentamisessa. Kuusiosaisessa Suomi 100 -seurantatutkimuksessa (2015-2018) selvitettiin suuren yleisön tietoisuutta ja näkemyksiä juhlavuodesta.  Käytännössä kaikki suomalaiset (98 %) olivat tietoisia itsenäisyyden satavuotisjuhlavuodesta. Tietoisuus kasvoi koko hankkeen ajan, eikä tuloksissa ole juurikaan eroa sukupuolten, asuinpaikan tai eri ikäryhmien välillä.

 

Suomi 100 -Facebook-sivun suosio

Suomi 100 Facebook-sivun suosio

Facebookissa juhlavuoden seuraajien määrä nousi hitaasti mutta tasaisesti vuonna 2016, kunnes kääntyi voimakkaaseen kasvuun avajaisten myötä. Kovin nousu tapahtui juhannuksena 2016 ja huipennuksen aikaan joulukuussa 2017. Tavoitellusta 80 000 tykkääjän määrästä jäätiin vain hieman. Yleisö eli innokkaasti mukana juhlavuoden vaiheissa ja keskustelu ja kommentointi oli vilkasta Facebookissa. 

 

Eri kanavien käyttäjäprofiilien pohjalta voidaan tunnistaa tyypillinen juhlavuoden sisältöjen seuraaja: suomalainen noin 25-45-vuotias nainen. Tämä ryhmä oli myös aktiivisin ohjelmatoimintaan osallistuvista. Juhlavuoden edetessä iäkkäämpien seuraajien määrä kasvoi sekä verkkosivuilla että Facebookissa, jotka olivat pääkanavia. Twitterissä sukupuolijakauma oli tasaisempi.

Juhlavuoden verkkosivusto suomifinland100.fi palveli viestinnän kotipesänä ja monipuolisena sisältöhubina, missä artikkeleita, uutisia, kyselyitä ja videoita julkaistiin lähes päivittäin. Sähköpostitse jaettua, kolmikielistä Suomi 100 -uutiskirjettä toimitettiin vuosina 2015-2017. Uutiskirje palveli etenkin juhlavuosihankkeeseen sitoutuneiden tiedonsaantia.

 

Suomi 100 verkkosivuston kävijäprofiili 

Suomi 100 -verkko kävijäprofiili

Suomi 100 -verkkosivuilla vieraili vuonna 2017 lähes 2,2 miljoonaa kävijää. Itsenäisyyspäivänä 6.12. verkkosivuilla kävi yhden vuorokauden aikana lähes 150 000 vierailijaa. Verkkosivujen kävijöistä joka viides tuli ulkomailta, eniten sivustolla vierailtiin Ruotsista, Yhdysvalloista ja Saksasta.  

 

Juhlavuoden saama huomio Suomen mediassa oli poikkeuksellisen laajaa ja nousujohteista. Suomi 100 oli näkyvä osa päivittäistä median uutisvirtaa ja toimitukset panostivat merkittävästi myös omiin juhlavuoden tuotantoihin. Keskimääräinen viikoittainen mediatavoittavuus oli yli 10 miljoona ihmistä. Itsenäisyyden juhlavuosi kasvoi suureksi myös sosiaalisessa mediassa. Keskustelu aiheen ympärillä oli jatkuvaa ja vilkasta, jopa intohimoista.

 

Medianäkyvyyden määrän kehitys Suomessa 2016–2017

Medianäkyvyyden määrän kehitys Suomessa 2016-2017

Suomi 100 -aiheisia mediaosumia kertyi Suomessa vuoden 2016 aikana 9 100 kappaletta ja vuonna 2017 yli 64 000. Näkyvyydestä yli 90 % oli myönteistä tai neutraalia. Vuonna 2016 mediahuomion euromääräinen arvo oli Suomessa yhteensä noin 30 500 000 €, viikossa keskimäärin noin 590 000 €. Vuonna 2017 mediahuomion arvo oli noin 212 020 000 €, viikossa keskimäärin noin 4 080 000 €. 

 

Yksistään kanavalla julkaistuja videoita katsottiin tuona aikana yhteensä lähes 200 miljoonaa sekuntia eli lähes kuusi vuotta, ja niitä jaettiin yli 100 000 kertaa. Valtakunnallisen Facebook-tilin lisäksi kukin alue avasi oman sivunsa paikallisen yleisön palvelemiseksi. Näiden sivujen seuraajat moninkertaistavat Suomi 100 -yleisön kokonaismäärän Facebookissa.  Laaja vuoropuhelu nosti #suomi100:n Twitterissä suosituimpien hashtagien kärkisijoille ja vuoden 2017 suurimmaksi viraali-ilmiöksi Suomessa (#pinnalla-palvelu).

Instagramissa osallistuminen oli erityisen käyttäjälähtöistä. Suomi 100 -tili keräsi yhteensä yli 45 000 seuraajaa, mikä on poikkeuksellinen saavutus julkishallinnon organisaatiolle Instagramissa.

Kotimaan ohella juhlavuotta seurattiin ahkerasti myös muissa maissa. Facebook-seuraajista neljäsosa tuli ulkomailta ja kanavan sisällöt puhuttelivat yleisöä eniten Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Saksassa ja Iso-Britanniassa. Verkkosivujen kävijöistä joka viides tuli ulkomailta.  

Suomi oli juhlavuonna ennennäkemättömän laajasti esillä ulkomaisessa mediassa. Ulkoministeriön selvityksen mukaan Suomi 100 -juhlavuosi näkyi lähes kaikkialla ja näkyvyys tuki Suomen mainetta positiivisella tavalla. Näkyvyys oli suurinta Yhdysvalloissa, Saksassa, Japanissa, Iso-Britanniassa sekä odotusten mukaisesti ennen kaikkea lähialueilla Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä.

Suomi 100 -uutishuone tuotti satoja julkaisuja juhlavuoden kanaviin 2016-2017 

 • suomifinland100.fi: yhteensä 485 suomenkielistä julkaistua artikkelia tai uutista. Kaikista sisällöistä julkaistiin ruotsinkieliset versiot ja useimmista myös englanninkieliset versiot.
 • Sivustolla vierailtiin yhteensä lähes 2,8 miljoonaa kertaa.  
 • Suomi 100 Facebook: 1 061 julkaisua (fi, sv, en), 79 300 seuraajaa  
 • Suomi 100 Twitter: 3 235 twiittiä (fi, sv, en), 14 000 seuraajaa  
 • Suomi 100 Instagram: 45 000 seuraajaa  
 • Suomi 100 Youtube: 99 videota, 927 tilaajaa  
 • Suomi 100 -uutiskirje: 15 numeroa, 18 500 tilaajaa  
 • 47 median uutis- ja ajankohtaistiedotetta   
 • 22 alueverkoston ajankohtaistiedotetta  
 • 6 ohjelmahankkeiden ajankohtaistiedotetta  
 • Yli 600 sähköpostiyhteydenottoa ja yli 800 puhelua viestinnän asiakaspalveluun 

Yhdessä koettua

Suomi oli uutinen maailman mediassa

Suomen satavuotisjuhlavuoden vietto teki Suomen näkyvyydestä maailman mediassa poikkeuksellisen vahvan vuonna 2017. Suomi esiintyi historiallisen laajasti ulkomaisen median otsikoissa ja artikkeleissa – tällä kertaa myös kiinnostavana yhteiskuntana ja houkuttelevana matkailumaana, eikä ainoastaan urheilukilpailun näyttämönä tai kummallisena eukonkantona. Aikaisempien vuosien tapaan myös koulutusjärjestelmä, perustulokokeilu ja design olivat esillä. 

Näkyvyys vahvistui kaikkialla ja oli suurinta Yhdysvalloissa, Saksassa, Japanissa, Iso-Britanniassa sekä odotusten mukaisesti lähialueilla Ruotsissa, Virossa ja Venäjällä. Finnish Crazy Games Australiassa, kaupunkifestivaali Minskissä, monumenttien sinivalkovalaisut sekä lukuisat muut kampanjat keräsivät runsaasti paikallista mediahuomiota.

Huippukohta kansainvälisessä medianäkyvyydessä saatiin syntymäpäiväviikolla 2.-9.12., jolloin pelkästään verkkomedia-artikkeleita julkaistiin yli 2 600 kappaletta. Ulkoministeriön mukaan myös yleisarvio Suomen maineesta mediassa nousi juhlavuonna. Asteikolla 1-5 kriittisestä ihannoivaan yleisarvio oli vuonna 2017 keskimäärin 3,96. Vuonna 2016 vastaava luku oli 3,88 ja vuonna 2015 3,74.