Finlands självständighets hundraårsjubileum 2017

År 2017 fyllde det självständiga Finland 100 år. Hundraårsjubileet firades under hela året överallt i Finland och i fler än hundra länder på alla kontinenter. Finländare och Finlandsvänner byggde upp det största jubileumsårsprogrammet någonsin tillsammans.

Läs berättelsen om Finlands stora år och om dess resultat

Det största jubileumsårsprogrammet någonsin

800 000

programaktörer

170 000

evenemang

Det stora året

Jubileumsåret för Finlands självständighet utvecklades till ett Finland 100-fenomen – en mosaik av känslor, gärningar och evenemang.

Läs mera ›

Bild: Bright Finland Ab / Ralph Larmann

I Finland
och ute i världen

5 000

programprojekt

Gjort tillsammans

Den enorma helheten uppstod inte av sig själv. Finland 100-jubileumsåret byggdes upp tillsammans av både finländare och Finlandsvänner.

Läs mera ›

Finländarnas åsikter

Finland 100-uppföljningsundersökning 2015-2018, Statistikcentralen

93 %

jubileumsåret
var lyckat

83 %

känslan av
samhörighet ökade

94 %

Finlands internationella
anseende blev starkare

Jubileumsårets arv

Finlands stora år var en vändpunkt och det lämnade ett stort arv för den nästa hundraårsperioden.

Läs mera ›

Goda nyheter från Finland!

#1

Världens lyckligaste
folk 2018

UN: The World Happiness Report 2018

+14 %

mera turister till Finland
under år 2017

+3 %

ekonomisk tillväxt år 2017

 • Trevligt att läsa de här kommentarerna. Det finns ju finländare i hela världen! Trevlig självständighetsdag till oss alla! Ett ljus tänds också i Tokyo ✨.

  Facebook-kommentar

 • Varumärket Finland 100 fördelades på så många projekt att varumärkets värde som redskap för kommunikation minskade. Vårt stora projekt begravdes under otaliga små projekt. Därför kunde vi inte erbjuda våra samarbetspartner mervärde genom Finland 100-samarbetet.

  Respons från programprojekt

 •      Jättefint! Sockorna värmer säkert             både veteranernas fötter och                     hjärtan ❤️🇫🇮

       Jag hann sticka bara två strumpor           och så hade projektet redan                     nått målet😊. Visst är vi finländare

       flinka.

       Fint jobbat! Tack till alla deltagare❤️

       UNDERBAR IDÉ!!!

  Facebook-diskussion

 • Jag tror att jag tänder levande ljus i fönstret, och så skålar vi för mitt hundraåriga fantastiska fosterland !!!! ❤️

  Facebook-kommentar

 • Är det nu värt att fira det här. På några år har man lyckats köra de föregående generationernas arbete och värderingar ner i grunden! Så ändras världen.

  Facebook-kommentar

 • Jag går på arbetspraktik i en enhet för dagverksamhet för personer med funktionsstörning. Där har vi lärt oss orden till sången Olen suomalainen på teckenspråk till självständighetsfesten på tisdag😊✨. Det här är ett jättefint Finland 100-jippo!

 • Samarbetet framhävdes i vår lilla kommun, där alla tillfrågade entusiastiskt deltog i arbetet för det gemensamma bästa.

  Respons från programprojekt

 • Vi finska flickor i Perugia reser till Rom för att se de den blåvita belysningen av Colosseum!!

  Facebook-kommentar

 • Året genomfördes med en ganska liten organisation. Smidig och innovativ, höll stora partners väl informerade. Om de hade tillräckligt med resurser, är sedan en annan sak.

  Samhällelig aktör i enkäten med intressentgrupperna

2011–2016
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2018

År 2011

25.11.2011

Den första arbetsgruppen sammankallas

Statsrådets kansli tillsatte en arbetsgrupp som skulle planera förberedelserna av jubileet för Finlands 100-åriga statliga självständighet.

År 2012

4.4.2012

Förberedelse av jubileumsåret in i budgeten

Regeringen avsatte 400 000 euro i statens budget för förberedelser av jubileumsåret för Finlands 100 år av självständighet under 2013–2016.

4.6.2012

Arbetsgruppens promemoria färdigställs

Arbetsgruppen som planerar förberedelserna av 100-årsjubileet lämnade in sin promemoria till statsrådets kansli.

21.12.2012

Anslag för förberedelser av jubileumsåret

Riksdagen godkände ett anslag på 100 000 euro för 2013 för att inleda förberedelser av jubileumsåret för Finland 100 år av självständighet 2017 på statsrådets kansli.

År 2013

14.8.2013

Projektet för jubileumsåret för Finlands självständighet inleds

Projektet för självständighetens hundraårsjubileum inleddes officiellt då statsrådets kansli fattade ett tillsättandebeslut. 14.8.2013–31.1.2018 tillsattes som projektperiod.

27.9.2013

Generalsekreteraren och sekretariatet inleder sitt arbete

Hannu Hyttinen, stadssekreterare vid Helsingfors stad, utnämndes till jubileumsårets generalsekrete-rare och han inledde sitt arbete den 14 oktober 2013 vid statsrådets kansli.

15.11.2013

Finland 100-styrelsen utnämns

Statsrådets kansli tillsatte en styrelse för projektet för jubileumsåret Finland 100 år för mandattiden 15.11.2013–31.1.2018.

20.12.2013

Anslaget för 2014 godkänns

Riksdagen godkände för 2014 ett anslag på 1,1 miljoner euro för förberedelser av jubileumsåret för Finlands självständighet.

År 2014

11.9.2014

Jubileumsårets tema blev Tillsammans

Finland 100-delegationen godkände på sitt möte Tillsammans som jubileumsårets tema. Samtidigt godkändes principerna för ordnande av jubileumsåret samt jubileumsårets logotyp och visuella uttryck.

11.9.2014

Delegationen sammanträdde för första gången

Finland 100-delegationen representerade 70 centrala organisationer i det finländska samhället.

19.12.2014

Anslag för 2015 godkänns och projektets totala finansiering 2013–2018 fastställs

Riksdagen godkände för 2015 ett anslag på två miljoner euro för förberedelserna av jubileumsåret för Finlands självständighet.

År 2015

30.4.2015

Ansökan till jubileumsårets program öppnar

Ansökan till programmet för Finlands 100-årsjubileum var öppen i sammanlagt två och ett halvt år ända till slutet av oktober 2017.

21.10.2015

Förberedelsearbetet godkänns av delegationen

Finland 100-delegationen godkände på sitt möte en situationsöversikt över förberedelserna och en programdeklaration.

1.12.2015

Kommunikation med allmänheten startar

Aktiv kommunikation om jubileumsåret för allmänheten inleddes på ett möte för medier och berörda parter i statsrådsborgen.

År 2016

4.2.2016

Företagssamarbete inleds

Enligt Tillsammans-temat önskade man även engagera näringslivet i jubileumsåret. Vid sidan av den öppna programverksamheten öppnades ett eget format för deltagande för kommersiella aktörer.

21.6.2016

Hallå, var är alla?

Den somriga Finland 100-videon spred sig som en midsommarbrasa över hela världen.

23.9.2016

Om hundra dagar börjar jubileumsåret

För att markera att det är hundra dagar kvar till jubileumsårets början ordnades ett evenemang för intressentgrupper och medier på Finlandiahuset den 23 september 2016.

31.12.2016

Finland 100-invigningsfesten – jubileumsåret inleddes med raketer

Jubileumsåret för Finlands 100 år av självständighet inleddes mäktigt på olika håll av landet redan på nyårsafton 31.12.2016.

Januari

6.1.2017

Nationalskatter åkte landet runt

I Lappland inleddes jubileumsåret på Rovaniemi konstmuseum som visade Ateneums ambulerandeturnerande utställning Historier inom finsk konst.

9.1.2017

Blåvita Finland 100-produkter tog över affärshyllorna

I och med jubileumsårets företagsprogram uppstod hundratals officiella Finland 100-produkter som blev mycket populära.

27.1.2017 – 29.1.2017

Snödrottningen dansade på Danmarks kungliga balett

Nationalbalettens dansare besökte Danmark den 27–29.1.2017 och satte upp succéverket Snödrottningen.

Februari

6.2.2017

Samernas nationaldag firades i Enare

I Enare ordnades flera festligheter för att fira samernas nationaldag.

22.2.2017 – 5.3.2017

VM i skidsport ordnades i Lahtis

Finlands jubileumsår erbjöd fantastiska upplevelser och ett unikt utbud av internationella tävlingar på toppnivå samt olika idrottsevenemang.

Mars

8.3.2017

För jämställdhet

Med anledning av jubileumsåret offentliggjorde statsrådets kansli jämställdhetspriset. Priset delas ut vartannat år i syfte att främja den internationella jämställdheten och jämställdhetsdiskussionen.

11.3.2017

Spegling – 100 år av finlandssvensk musik

Svenska kulturfonden ordnade den 11 mars en konsert för att hedra det hundraåriga Finland. Med konserten ville man tacka dem som arbetar frivilligt för att främja det andra inhemska språket.

April

8.4.2017

Zigenarmusikens kungar och drottningar

För att fira romernas nationaldag ordnades jubileumskonserten Sata vuotta yhteistä elämää (Hundra år av ett gemensamt liv), bereh tsetano dziviba.

18.4.2017

Åbo fattade ett beslut om att grunda ett historiskt museum

Åbo stadsfullmäktige beslöt att bygga ett upplevelsebaserat historiskt museum för att fira jubileumsåret. Även i andra städer fattades beslut om olika gåvor åt det hundraåriga Finland.

27.4.2017

Det visuella uttrycket för Finland 100 belönades med Årets Bästa

Jubileumsårets visuella uttryck belönades i Finlands främsta tävling inom kreativ design. Det visuella uttrycket för Finland 100 fick Kultahuippu-priset i Årets Bästa-tävlingens identitetsserie.

27.4.2017

Nationella veterandagen firades tillsammans

Huvudfesten för den nationella veterandagen ordnades på Lahtis idrotts- och mässcentrum den 27 april 2017. Under jubileumsåret påminde veterandagens tema Sinun – Din om allas gemensamma fest.

Maj

4.5.2017

I Borgå diskuterades demokratins framtid

I Borgå skapades historia i anknytning till statsrådet.

12.5.2017

Över 50 000 träd planterades för att fira Finland

För att fira jubileumsåret Finland 100 planterades i Finland och över hela världen över 50 000 träd. I Brunnsparken i Helsingfors växer Självständighetsgranen som planterades 1917.

18.5.2017

Jubileumsmyntet väckte uppståndelse

Myntverket i Finland gav ut flera olika Finland 100-jubileumsmynt under året.

20.5.2017 – 21.5.2017

Hästarna travade till Brunnsparken

Aktörer inom hästbranschen ville under jubileumsåret påminna om det trogna arbetsdjurets viktiga roll i samhällets historia genom att göra hästarna synliga i staden.

Juni

1.6.2017

De nordiska statscheferna gratulerade hundraåringen

De nordiska ländernas statschefer anlände till Helsingfors för att fira Finlands hundra år av självständighet.

9.6.2017 – 10.6.2017

Finland firades i Estland

Det hundraåriga Finland firades på andra sidan viken under ett helt veckoslut. På Frihetstorget i Tallinn ordnades en stor konsert med de båda ländernas mest älskade artister.

9.6.2017

Den inhemska operan blomstrade under jubileumsåret

Upp till över tio finska operor hade sina premiärer under jubileumsåret.

9.6.2017

Flyguppvisning över Helsingfors

I början av sommaren bjöds på en spektakulär kavalkad av flygplan, då Finlands flygmuseum med sina samarbetspartner ordnade ett gratis evenemang för allmänheten i Brunnsparken.

17.6.2017

Hossa blev Finlands 40:e nationalpark

Finlands 40:e nationalpark grundades för att fira hundraårsjubileet i Hossa i Suomussalmi, Kuusamo och Taivalkoski kommuner.

Juli

10.7.2017 – 14.7.2017

På Finlandsarenan hörsammades önskemål om ändringar

På jubileumsårets diskussionsevenemang Finlandsarenan i Björneborg diskuterades det hundraåriga Finland ur olika perspektiv.

13.7.2017 – 24.7.2017

Stora segelbåtar anländer till Åbo och Kotka

Det internationella ungdomsseglingsevenemanget Tall Ships Races förde med sig ståtliga segelbåtar till hamnarna i Kotka och Åbo.

Augusti

24.8.2017 – 26.8.2017

STHLM/SUOMI tog över Stockholm

Firandet att det hundraåriga självständiga Finland fyllde Kungsträdgården i Stockholm under det sista veckoslutet i augusti.

25.8.2017 – 27.8.2017

Veckoslutet Tillsammans

Alla tiders evenemangssommar nådde sin kulmen i slutet av augusti, då veckoslutet Tillsammans firades i Finland medpå tusentals evenemang.

30.8.2017

Naturgåvor till Finland

För att fira jubileumsåret skänkte Fiskars, det äldsta företaget i Finland, en cirka 40 hektar stor park så att finländarna kan använda den under de följande hundra åren.

September

22.9.2017

Det hundraåriga Finland firades i Sankt Petersburg

I Sankt Petersburg ordnades ett spektakulärt firande av det hundraåriga Finland. Under evenemanget invigdes det finsk-ryska kulturforumet, och Finlands och Rysslands statsministrar mötte varandra.

26.9.2017 – 27.9.2017

Helsinki Challenge presenterade sig i Bryssel

Helsinki Challenge är en vetenskapsbaserad idétävling som kombinerar vetenskap och problemlösning.

Oktober

18.10.2017

Jean Sibelius valdes till Århundradets kulturperson

Århundradets kulturgala firade finsk kreativitet genom att prisbelöna betydelsefulla kulturgärningar och -skapare under självständighetens tid.

27.10.2017

Den nya Okände soldat på vita duken

Jubileumsåret till ära gjordes av Väinö Linnas roman Okänd soldat en ny, tredje filmversion.

November

7.11.2017

Finlands väg till självständighet-seminarium

På Statsrådets kanslis seminarium Finlands väg till självständighet gick man igenom Finlands resa från maktlagen till självständighetsdeklarationen.

15.11.2017

Riksdagen firade hundra år av demokrati

Riksdagen förklarade sig vara den som utnyttjar den högsta makten i Finland den 15 november 1917.

30.11.2017

Det nationella minnesmärket över vinterkriget avtäcktes

Till ära av det hundraåriga Finland avtäcktes den 30 november på Kaserntorget i Helsingfors ett nationellt minnesmärke över vinterkriget.

December

2.12.2017

Den nationella Finland 100-festen erbjöd en kulturupplevelse

Jubileumsåret Finland 100hundra år nådde sin kulmen i en officiell, nationell fest som ordnades i Uleå-borg.

4.12.2017 – 5.12.2017

Saana-fjället lystes upp för att fira självständighetsdagen

För att fira jubileumsåret gjordes Saana-fjället till ett helt unikt ljuskonstverk.

4.12.2017

Statsrådet samlades till ett jubileumssammanträde

Den 4 december 2017 var det exakt 100 år sedan Finlands senat gav Finlands självständighetsförklaring. Också representanter för 1917 års senatorers släkter samlades för att fira den historiska dagen.

5.12.2017

Hundraårsjubileet inleddes med att hissa hundra flaggor

Firandet av hundra år av Finlands självständighet inleddes redan på självständighetsdagens afton den 5 december.

5.12.2017

Barnen firade självständighetsdagen på Ständerhuset

Över 500 skolelever firade självständighetens hundraårsjubileum på en mottagning på Ständerhuset i Helsingfors med statsminister Juha Sipilä som värd.

5.12.2017

Riksdagens jubileumsår kulminerade i ett jubileumsplenum

Riksdagens jubileumsår kulminerade i ett jubileumsplenum, och i samband med det offentliggjordes även riksdagens jubileumsbeslut.

6.12.2017

Självständighetsdagen firades runt om i världen

Det hundraåriga Finlands födelsedag firades i hemmen och städerna runt om i Finland och överallt i världen.

6.12.2017

Självständighetsdagens parad marscherades i Kuopio

Försvarsmaktens traditionella självständighetsparad ordnades i Kuopio. I paraden deltog cirka 1 100 personer från försvarsmakten samt från veteran-, reservist- och försvarsföreningar.

År 2018

31.1.2018

Finland 100-styrelsen och delegationen avslutade sin verksamhet

Mandatperioden för styrelsen och delegationen för jubileumsåret Finlands 100 år av självständighet upphörde enligt tillsättandebeslutet.

12.4.2018

Resultat av Finland 100- jubileumsåret offentliggörs

Statistikcentralen gjorde en undersökning om Finland 100-jubileumsåret i sex steg åren 2015–2018. Resultaten av undersökningens sista del offentliggjordes.

5.6.2018

Finland 100 belönades med ProComs pris

Branschorganisationen för kommunikationsproffs ProCom rf. utsåg Finland 100-jubileumsåret till årets kommunikationsbragd tack vare projektets delaktighetsskapande kommunikationsstrategi.

14.6.2018

Prisregn i MTL:s kommunikationstävling

De bästa exemplen på kommunikation i Finland belönas i den årliga tävlingen Finnish Comms Awards, som ordnas av förbundet för marknadsföring, teknik och kreativitet MTL.

25.9.2018

Finland 100-slutrapporten färdigställs

I början av 2018 insamlades en stor mängd jubileumsinformation från Finland och världen. Dessutom genomfördes flera undersökningar och utvärderingar om jubileumsårets effekter.

5.12.2018

Centrumbiblioteket Ode öppnar

Statens och Helsingfors stads gemensamma jubileumsprojekt för jubileumsåret för Finlands självständighet 100 år, centrumbiblioteket Ode, öppnas för allmänheten.