Bilagor

Bilagorna 1–7 är en del av den tryckta rapporten som kan läsas här.
Bilagorna 8–17 finns nedan.

Bilaga 8 Finland 100-statsunderstöden till programprojekt (på finska)
Bilaga 9 Finland 100-regionnätverkets regionstöd till programprojekt (på finska)
Bilaga 10 Förteckning över alla programprojekt som skrivit en beskrivning till webbplatsen för Finland 100 (på finska)
Bilaga 11 Utländska staters hyllningar till Finland under Finland 100-jubileumsåret (på finska)
Bilaga 12 Företag som var med i Finland 100-jubileumsårets program 100 finländska finesser (på finska)
Bilaga 13 Projekt och gåvor till det hundraåriga Finland av företag som deltog i Finland 100 -jubileumsårets samarbetsprogram för företag (på finska)
Bilaga 14 Jubileumsårsprodukter av Finland 100-samarbetsföretagen (på finska)
Bilaga 15 Statsunderstöden till regionutvecklings- och förvaltningsmyndigheter och städer för att stödja den regionala samordningen och programprojekten under hundraårsjubileet för Finlands självständighet (på finska)
Bilaga 16 De huvudsakliga resultaten av Finland 100-uppföljningsundersökningen (Statistikcentralen) 2015–2018 (på finska)
Bilaga 17 Information om de undersökningar som nämns i rapporten om Finland 100-jubileumsåret (på finska)