Finlands stora år

Temat för hundraårsjubileet för Finlands självständighet, Tillsammans, sammanfattade både jubileumsårets mål och sättet för dess genomförande. Målen att stärka känslan av gemenskap, skapa delaktighet och bjuda på mångfald styrde starkt både planeringen och genomförandet av jubileumsåret. Jubileumsåret Finland 100 var på många sätt ett statligt märkesår av ett helt nytt slag.

Programmet, som var öppet för alla, och det delaktighetsskapande jubileumsåret som tilltalade människorna inspirerade finländare och Finlandsvänner att skapa en gemensam upplevelse. Hela 800 000 människor deltog i arbetet med att ordna det största jubileumsårsprogrammet någonsin, och totalt 5 000 projekt togs upp i programmet. Uppskattningsvis 170 000 evenemang ordnades i Finland och ute i världen.

Jubileumsårets programperiod inleddes vid nyår och slutade på självständighetsdagen den 6 december. Under den drygt elva månader långa programperioden upplevdes många innehålls- och händelsemässiga höjdpunkter som knöt samman olika aktörer och lyfte fram viktiga teman. Invigningen visade klart att det var ett alldeles speciellt år som började. I augusti sammanfattade Tillsammans-veckoslutet sommarens gemensamma aktiviteter, och födelsedagsveckan i anslutning till självständighetsdagen var en höjdpunkt för hela året.

Jubileumsåret bjöd på delaktighet, inspiration och glädje. Det skenade i väg på egen hand – på ett bra sätt. Det föddes ett Finland 100-fenomen som spreds ut i hela Finland och även ut i världen.