Det blåvita budskapet hördes

Finland 100 var det populäraste samtalsämnet år 2017 i kaffeborden och i både de traditionella och de sociala medierna. Jubileumsåret väckte känslor och diskussion och fick människor att delta hela året i alla kanaler och mediemiljöer.

Kommunikationen om jubileumsåret byggde på arbete i nätverk och på omfattande dialog i traditionella och sociala medier. Tyngdpunkten låg på att producera och dela intressant innehåll och att göra alla finländare och Finlandsvänner delaktiga av kommunikationen.

Kuva: Suomi 100 / Leena Koskela
Bild: Finland 100 / Leena Koskela

Kommunikationens teman och volym avancerade efter jubileumsårets puls från väckning till betydelsegivning och vidare till det glada flödet av evenemang. Budskapet om jubileumsåret upprepades flitigt i det engagerade nätverket, vilket gjorde att kommunikationen fick en enorm volym. I praktiken var alla finländare (98 procent) medvetna om självständighetens hundraårsjubileum.

Väckning – jubileumsåret närmar sig! 

I beredningsskedet år 2015 fokuserade kommunikationen på att skapa medvetenhet. Opinionsbildare med nyckelställning i samhället intervjuades i en omfattande intressentgruppsenkät som utredde respondenternas önskemål på och uppfattningar om det kommande jubileumsåret. Det konkreta arbetet med arrangemangen fick god fart under året: förfarandet för programansökan som öppnades på våren och förfarandet för ansökan om finansiering som var öppen på hösten hade aktiverat de mest aktiva aktörerna, och medvetenheten om jubileumsåret spreds till allt större kretsar. Den regionala verksamheten ökade medvetenheten på alla håll i Finland.

På senhösten hade jubileumsåret fått en form, verbala uttryck och en visuell profil som man kunde berätta om. Väckningsskedet kulminerade med starten av medie- och publikkommunikationen inför självständighetsdagen år 2015. Genom detta initiativ skapades en grund för behandling av ämnesområdet i offentligheten, och särskilda satsningar gjordes på dess innehåll och verbala uttryck.

Betydelsefull för alla 

År 2016 började intresset för jubileumsåret tydligt öka. Kommunikationen fokuserade på motivering och betydelsegivning. Nätverket utrustades för kommunikation om jubileumsåret med både innehåll och material. För jubileumsåret byggdes en gemensam klangbotten, och dess betydelse fördjupades.

Våren 2016 ordnades intressentgruppsverkstäder med företrädare för organisationer och samhälleliga opinionsbildare. Syftet med detta var att få nätverksaktörerna att uppmärksamma jubileumsåret och det nya sättet att genomföra det. Åren 2015 och 2016 träffade sekretariatets företrädare chefer för redaktionerna för alla nationella och regionala medier. 

Kuva: Suomi100 / Juha Metso
Bild: Finalnd 100 / Juha Metso

Betydelsegivningen fördjupades genom ökande programkommunikation där man kunde ge exempel och presentera personer som deltog i genomförandet av programmet för att visa hur omfattande och mångskiftande jubileumsåret var. Kommunikationen tilldelades mer resurser när dess volym ökade, och ”Finland 100-nyhetsrummet” grundades för den dagliga innehållsproduktionen. Strömmen av artiklar, videor, inlägg, nyhetsbrev, uppdateringar i de sociala medierna och webbinnehåll blev allt hastigare. Teamet, som bildades tillsammans med projektets kommunikationspartner, ökade till cirka 10 personer.

Ett kommunikationsmässigt viktigt ögonblick var medie- och intressentgruppsevenemanget ”Hundra dagar till jubileumsårets början”, som ordnades i Helsingfors i september 2016. Medvetenheten om det som skulle komma och förväntningarna på händelserna ökade genom att tidpunkten märktes ut och en konkret nedräkning inleddes. Medierna började publicera nyheter om förberedelserna och trafiken i Finland 100-kanalerna i de sociala medierna blev livligare. Jubileumsåret började redan skymta vid horisonten.

En lavin av kommunikation 

Jubileumsåret startade på vågtoppen av den lyckade Finland 100-invigningen och den entusiasm som den skapade. För att säkerställa en innehållsmässig balans och upprätthålla intresset indelades jubileumsåret 2017 i kommunikativt i tre teman. På våren presenterades Finlands starka sidor och på sommaren handlade kommunikationen om strömmen av tusentals glada evenemang. På hösten vändes blickarna mot jubileumsårets höjdpunkt genom att kommunikationen inriktades på den hundraåriga statens historia, berättelser och viktiga skeden.

Målet var att bjuda finländarna och Finlandsvännerna på alla former av deltagande genast från jubileumsårets början. I anslutning till Finland 100-invigningen lanserades appen Finlands ansikten och programmet för småföretag. Finland 100-invigningen på nyåret satte rekord såväl för genomslaget som för antalet följare och intresset. Det högklassiga programutbudet både i Finland och utomlands under årets första del gav fart åt uppsvinget.

Kuva: Suomi 100
Bild: Finland 100

Längre in mot våren lyfte kommunikationen fram det finländska samhällets starka sidor – demokrati, jämlikhet och utbildning – och skapade programinnehåll som hade anknytning till dem. I början av sommaren ordnades storslagna och exceptionella publikevenemang som erbjöd människor många möjligheter att delta och uppleva.

Den fantastiska evenemangssommaren nådde sin höjdpunkt under Tillsammans-veckoslutet i slutet av augusti, som samlade tiotusentals evenemang runt om i Finland och i många andra länder under samma kommunikationsparaply. Samtidigt öppnades jubileumsårets höst, som pekade mot hundraåringens födelsedag och ökade kommunikationens volym ytterligare.

Antalet följare och genomslaget fortsatte att öka ända fram till höjdpunkten. Kommunikationen hade som mål att tillgodose intressentgruppernas ständigt ökande behov, identifiera eventuella krisämnen och styra genomförandet på bred front. Hela projektets enda egentliga mediekampanjer på webben och i tv förlades till jubileumsårets höjdpunkt. Detsamma gäller städernas synlighet. Finland 100-organisationens ansvar för många huvudevenemang i huvudstadsregionen ökade trycket på kommunikationen.

Jubileumsårets höjdpunkt var en verklig störtsjö. Efter att vågen ebbat ut och de medverkande avtackats för deras insatser under jubileumsåret tystnade kanalerna. Mot slutet av 2017 ställde sig Finland 100 i bakgrunden som kommunikatör.