Jubileumsårets styrka överraskade företagen

Finland 100-partnerprogrammet för företag var det första i sitt slag i de statliga jubileumsårens historia i Finland. Programmet utvecklades till den sannolikt största helheten av företagssamarbete som hittills ordnats i Finland. I det omfattande partnerprogrammet deltog 59 företag, och i programmet för småföretag, 100 finländska finesser, medverkade 174 företag. Genom dem skapades flera hundra Finland 100-gärningar, produkter och tjänster.

Finlands hundraårsjubileum hade som mål att få med hela det finländska samhället. För att säkerställa detta skulle aktörer av olika slag erbjudas former av deltagande som lämpade sig för deras utgångspunkter och mål. Man förstod klart vilken betydelse företagen hade för skapandet av det finländska samhället och jubileumsåret.

För företagssamarbetet skapade Finland 100-sekretariatet en administrativ grund och en operativ modell som avvek från de traditionella samarbetsmodellerna på många sätt. Företagen väntades göra konkreta gärningar för jubileumsåret och förbinda sig starkt vid kommunikation om jubileumsåret och vid samhällelig verksamhet. I linje med jubileumsårets tema Tillsammans gavs inga ensamrätter till olika branscher. I stället gjordes satsningar på samarbete mellan företag.

Kuva: Suomi 100 / Johan Lindholm
Bild: Finland 100 / Johan Lindholm

Under det första halvåret 2016 inleddes ett program för omfattande Finland 100-företagssamarbete. Finland 100-partneravtal tecknades med sammanlagt 59 företag. De representerade flera olika branscher och bland dem fanns också företag som konkurrerande med varandra. Erfarenheterna och belåtenheten hos företag som deltog i partnerprogrammet undersöktes våren 2018.*

Finland 100-partnerföretagens jubileumsårsgärningar visade sig vara vidsträckta och betydande. Största delen av de företag som gått med i programmet gjorde en insats för samhället eller gav en gåva med anledning av jubileumsåret. Gåvorna och gärningarna hade en stark koppling till Finlands framtid: de handlade om utbildning, barn och unga och Finlands natur. Enligt uppgifter som samlades in av företagen uppgick värdet på dessa gåvor och gärningar till cirka sju miljoner euro.

En del av företagen länkade Finland 100-synligheten och gärningarna till kommersiella kampanjer eller marknadsföringskoncept medan andra företag kopplade jubileumsåret till genomförandet av deras samhällsansvarsstrategi. Många företag hade genom sin historia eller sina strategiska mål en stark koppling till självständighetens jubileumsår eller till finländskheten.

För internationella samarbetsföretag erbjöd Finland 100-jubileumsåret en möjlighet att visa sitt engagemang för det finländska samhället. Många företag använde Finland 100-jubileumsåret för att engagera sin personal och utveckla interaktionen med dem. 

Hälften av företagen i partnerprogrammet introducerade Finland 100-produkter eller -tjänster på marknaden. När alla varianter räknas med, lanserades totalt cirka 250 Finland 100-produkter.

Som jubileumsårsprodukter producerades livsmedel, sötsaker, hemtextilier, kärl, glasföremål, smycken, kläder, kosmetika, presentartiklar, hemartiklar och små inredningsföremål. Dessutom tillverkades också unika varianter av kända finländska klassiker. Bland jubileumsårets produkter fanns också framtidsinriktade tekniska lösningar, innehållsprojekt och innovationer.

Inspiration bland små företag 

I början av 2017 infördes en annan form av deltagande som var avsedd för små företag. Programmet 100 finländska finesser letade efter produkter eller tjänster från hundra små företag för att fira det hundraåriga Finland. Avtal om rätten att använda varumärket Finland 100 tecknades slutligen med 174 små företag.
 
Företagens produkter och tjänster representerade ett brett spektrum som omfattade allt från fiskedrag till utrustningar för tvätt av djur. De populäraste produktgrupperna var livsmedel och drycker, textilier, presentföremål och smycken. Antalet tjänster var sammanlagt 29, från applikationer till turismtjänster. Geografiskt fanns företagen runt om i Finland.

Upplevt tillsammans

Blåvitt är IN

Utöver de flera hundra Finland 100-licensprodukterna såldes år 2017 också flera tusen andra produkter som hyllade Finlands hundra år. Finland 100-logotypen fick endast användas på officiella produkter, och den berättade för konsumenterna om företagets starka engagemang för jubileumsårets värderingar och gärningar.

Utbudet av produkter var stort. Det fanns produkter som påminde om de hundra år som gått i uppfyllelse. Det fanns också många olika versioner av Finland 100-logotypen och till och med piratprodukter som försetts med den ursprungliga Finland 100-logotypen. I synnerhet under det senare halvåret fanns det många blåvita dekorationsartiklar på butikshyllorna, såsom servetter, levande ljus, små flaggor och ballonger.

Blåvitt var plötsligt på modet, och färgerna syntes i gatubilden och i medierna.

När Finland 100-entusiasmen fortsatte att sprida sig konkurrerade företag om konsumenternas uppmärksamhet med alltmer speciella produktidéer: till exempel en Wunderbaum-doftgran som hedrade hundraårsjubileet för Finlands självständighet, en festförpackning med hundra mellanölsburkar eller en Finland 100-kista med temabegravning.

Produkterna och jubileumsårets kommersiella dimension väckte debatt i medierna. Många av de mest kritiska artiklarna behandlade uttryckligen produkterna och deras bakgrunder. I en del fall trodde kunder av misstag att inofficiella produkter som tillverkats utan licens var officiella produkter. Konsumenternas åsikt var emellertid mycket entydig: produkterna sålde allmänt taget bra.