Vi gjorde det tillsammans

Jämna år ger oss en möjlighet att betrakta livet med nya ögon – oavsett om det är fråga om en vanlig människa eller ett helt folk. Milstolpar uppmuntrar oss att blicka tillbaka i det förflutna, ändra på saker och ting och skapa en ny framtid.

Jubileumsåret för Finlands självständighet 2017 var det viktigaste jubileumsåret för vår generation. Uppgifterna och förväntningarna för det nationella märkesåret lades upp i enlighet med utgångsläget. Avsikten var att bygga upp Finlands stora år till en vändpunkt, en punkt vid vilken berättelsen om det hundraåriga Finland kan förankras. Jubileumsåret Finland 100 år var också ett tillfälle att uppdatera uppfattningarna om Finland och om vad det är att vara finländare.

Vid förberedningen och genomförandet av självständighetens hundraårsjubileum valdes medvetet en linje som uppdaterar traditionerna för statliga jubileumsår. Avsikten var att engagera hela samhället, alla finländare och alla Finlandsvänner i förberedelserna och genomförandet av Finlands hundraårsjubileum på ett exceptionellt starkt sätt.

Förväntningarna var höga, men Finland 100-jubileumsårets omfattning och betydelse kom att överträffa till och med de djärvaste förhandsförväntningarna. Temat Tillsammans, programmet som var öppet för alla, det nätverksbaserade verksamhetssättet och den starka kommunikationen var jubileumsårets grundpelare som gjorde att jubileumsåret växte till alla tiders största statliga temaår i Finland.