Ett ögonblick av galenskap eller en accelerator för ett nytt slags samhälle?

För att utvärdera Finland 100-jubileumsårets effekter bildades en fem personer stark sakkunnigarbetsgrupp i februari 2018. Målet var att med hjälp av forsknings- och projektinformation utvärdera Finland 100-jubileumsårets resultat och effekter och att diskutera dem utgående från de olika vetenskaps- och expertisområden som gruppens medlemmar representerade.

Bild: Mies – Tanssipidot

Professor Anu Puusa, professor Antti Häkkinen och forskaren Antti Maunu, som medverkade i gruppen, granskade jubileumsåret som ett samhällsfenomen. De upptäckte återspeglingar till historien, nutiden och framtiden. I sina artiklar frågar forskarna om Finland 100 var ett bevis på den uråldriga talkotraditionens styrka, ett förbigående ögonblick av galenskap eller början av ett nytt slags samhälle som bygger på medborgarverksamhet.

Forskarnas artiklar kan läsas i PDF-rapporten.