Ladda ned den fullständiga Finland 100-rapporten

Finland 100-rapporten berättar om jubileumsåret, presenterar resultaten av flera undersökningar kring ämnet, sammanställer huvudpunkterna i det stora materialet och lägger fram en preliminär utvärdering av effekterna. Den fullständiga rapporten har publicerats i pdf-format.

Finland 100-rapport på finska. (PDF, 13,4 Mb)

Finland 100-rapport på svenska (PDF, 14,2 Mb)

Finland 100 report in English (PDF, 13,7 Mb)