Yhdessä tehty

Tasavuosiin kytkeytyy tilaisuus tarkastella elämää uusin silmin – olipa kyse tavallisesta ihmisestä tai kokonaisesta kansakunnasta. Merkkipaalut herättävät kimmokkeen tarkastella menneisyyttä, tutustua nykyisyyteen, muuttaa asioita ja luoda uutta tulevaisuutta.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuosi 2017 oli sukupolvemme merkittävin juhlavuosi. Kansallisen merkkivuoden tehtävä ja odotukset asetettiin lähtökohdan mukaisiksi. Suomen suuresta vuodesta haluttiin rakentaa taitekohta, piste, johon satavuotiaan Suomen tarinaa voidaan osaltaan ankkuroida. Suomi 100 -juhlavuosi oli myös tilaisuus päivittää ymmärrystä Suomesta ja suomalaisuudesta.

Itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden valmistelussa ja toteutuksessa valittiin tietoisesti valtiollisten juhlavuosien traditiota uudistava linja. Suomi 100 -juhlavuoden valmisteluun ja toteutukseen haluttiin poikkeuksellisen vahvasti mukaan koko yhteiskunta, kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät.

Odotukset olivat suuret, mutta siitä huolimatta Suomi 100 -juhlavuoden laajuus ja merkitys ylittivät rohkeimmatkin ennakkoarviot. Yhdessä-teema, kaikille avoin ohjelma, verkostoihin perustuva toiminta ja vahva viestintä olivat kivijalkoja, joiden varassa juhlavuosi kasvoi kaikkien aikojen suurimmaksi valtiolliseksi teemavuodeksi Suomessa.