Suomi 100 -juhlavuoden raportointikausi on päättynyt.

Suomi 100 -juhlavuoden raportti löytyy suomeksi ja ruotsiksi osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi ja osoitteesta https://www.finna.fi/

Lisätietoja: info@vnk.fi

Rapportperioden för jubileumsåret Finland 100 år har avslutats.

Finland 100-rapporten finns på svenska och finska på adresserna: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi och https://www.finna.fi/

Mer information: info@vnk.fi

The reporting period for the Suomi 100 jubilee year has now ended.

The Suomi 100 report is available in Finnish and Swedish at https://julkaisut.valtioneuvosto.fi and https://www.finna.fi/

For more information, contact info@vnk.fi